תקנון
תקנון החברה
Super-phone  האתר החדש. באתר תוכל למצוא מידע בתחומים שונים כדוגמת: מידע אודות המוצרים והשירותים שאנו מספקים, חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ואביזרים, מידע אודות חנויות ונקודות מכירה, מידע תפעולי, טפסים ועוד. השימוש שלך באתר וההרשמה אליו יעשו בכפוף לתנאים שיפורטו להלן. הנך מתבקש אפוא, לקרוא אותם בקפידה. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.
מבוא
"super-phone " ע.מ 39368808 משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

באתר מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש. הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :
החנות מציגה רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.
במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות עצמו או באמצעות השארת הפרטים במענה טלפוני של החנות , כפי שיפורסם.
השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.
אופן ההשתתפות במכירות
לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא , לאחר בחירת שם
משתמש וסיסמא , יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון , מספר כרטיס אשראי וכד'.
הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה , לאחר מילוי כל הפרטים הופך
המשתתף ל"מבצע פעולה". לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור
ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה .
לאחר אישור העסקה , המכירה תירשם במחשבי החנות וניתן יהיה לראות את פרטי
העסקה בקישור "כרטיס לקוח" בחנות, תוך 24 שעות.
חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס
האשראי , לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.
הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה
לנכונות הפעולות.
הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים
ואזרחיים.
במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה
ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות
לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי . במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי .
לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור היסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי , יראו החנות ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת .
בעלי החנויות ובתי העסק ומפעיליהם (להלן: " הספקים") יציגו בחנות פרטים בדבר המוצר ו/או השירות , מחירו, תעודת אחריות , זמן אספקה וכד'.
לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות ישירות אל הספקים בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שיופיעו בחנות.
ביטול עסקה
ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק).
ניתן לבטל רכישת מוצר תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, במידה ולא נעשה בו כל שימוש ,כלומר לא התבצעה  שיחה ו/או גלישה מן המכשיר(במידה ורכש מכשיר סלולרי\סוללות\מטענים). הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות.
במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש"ח , בהתאם להוראות החוק .
אם סופק המוצר לצרכן , חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים, על הלקוח .
מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר במידה ולא נעשה בו כל שימוש ,כלומר לא התבצעה  שיחה ו/או גלישה מן המכשיר, באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
ביטול העסקה מותנה בהחזרת חשבונית המקור, לא יתבצע ביטול עסקה ללא החזרת החשבונית המקורית.
מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח זה מכבר .
לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו , אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש .
החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .
במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .
במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך .הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .
החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .
אספקת המוצרים
החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא אם צוין מפורשות אחרת.
החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה
הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .
החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום
ונזקי טבע.
שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
כל סיבה שאינן בשליטת החברה.
באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .
זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי
עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.
 
הוראות בטיחות לשימוש במטענים:
יש לפעול ע"פ כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במטענים:
•ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
•אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.
•אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
•יש להרחיק את המטען מנוזלים.
•במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במטען, יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.
•המטען מיועד לשימוש בתוך המבנה בלבד, לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
•אין לחתוך, לשבור, ולעקם את כבל החשמל.
•אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דליקה או התחשמלות.
• לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.
יש להקפיד  לתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש אזהרה:
•אין להחליף את כבל הזינה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
•בשימוש על כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
•מיועד לשימוש פנימי בלבד.
 האחריות לגבי המשלוח באמצעות שליח או דואר ישראל:
לרשות הלקוחות עומדות שתי אפשרויות לשילוח מוצרים: באמצעות שליח עד הבית או באמצעות חברת דואר ישראל. כדי להימנע ממצבים של אובדן החבילה, עיכוב במסירתה, שבר או כל תקלה אחרת, החברה ממליצה ללקוחותיה להזמין את המוצרים באמצעות שליח עד הבית ולא באמצעות חברת דואר ישראל, שכן משלוח זה בטוח יותר וחסין מנזקים. מובהר במפורש, כי החברה לא תהיה אחראית לנזקים שייגרמו ללקוח, כתוצאה מטיפול לקוי ו/או רשלני ו/או זדוני של חברת דואר ישראל או עובדיה, וכי מסירת המוצר לדואר למשלוח כשהוא תקין, תחשב כמסירת המוצר ללקוח.
דמי משלוח
דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר.
במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון
הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף .
מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח .
פריטים ששוויים מעל 480 ש"ח, ישלחו בדואר רשום מבוטח בלבד, ומכאן שדמי המשלוח יהיו גבוהים יותר, ומומלץ ללקוח לשקול משלוח באמצעות שליח.
super-phone תמסור את החבילה למשלוח בתוך 5 ימי עסקים מיום אישור התשלום להזמנה, אולם היא אינה אחראית בשום דרך שהיא על זמני המשלוח של דואר ישראל.
 
שירות לקוחות
כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל נציגים מטעם הספקים השונים .
לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות אל שם החברה-
טלפון-050-4800-804
054-902-1200
EMAIL: superphone555@gmail.com
נא לציין מס' טלפון בעת משלוח הEMAIL
נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

אבטחת מידע פרטיות בחנות:
החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע .
העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .
כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול
האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .
כללי

התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות.
החנויות המופיעות באתר אינן בבעלות החנות ואינן מופעלות על ידי האתר, החנויות נמצאות באחריות הבלעדית של הספקים ובעלי החנויות , אלא אם נכתב אחרת . כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי החנויות והמוצרים , בין אם במכירה ישירה ובין אם במכירה פומבית או קבוצתית, טיבם ואיכותם נמסרו ע"י הספקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים .
החנות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותו קישור .
יחד עם זאת החנות אינה מתחייבת כי הקישור (LINK) בכל קישור תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל .
החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה הפומבית , שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו
תחול על הלקוח ועל חשבונו.
הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות
האתר , אלא אם נכתב אחרת .
אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה
מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה .
אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.
רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .
נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.
כל עניין משפטי יתברר בבית המשפט המוסמך בראשון לציון בלבד.
 

Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze פייסבוק